Digitale Transformatie -

Future & Digital Finance & Control

19 oktober | 16 uur - 17 uur

 

‘Pas als je weet waar je staat, kun je bepalen waar je naartoe gaat’

Als CFO, F&C directeur, F&C manager wordt van je verwacht dat je de stip op de horizon kan zetten; perspectief kan geven. Al jaren spreken we van het ontwikkelen c.q. verstevigen van onze rol van business partner of zelfs business navigator. Maar hoe zorg je nu voor een evenwichtig ontwikkelplan voor de gehele F&C-functie?

In dit webinar nemen Mathieu Belt en Wim Verheij je niet alleen mee in huidige ontwikkelingen en kansen in Finance & Control, maar ook hoe je (objectief) kunt bepalen waar de F&C functie nu staat, hoe deze wordt ervaren en wat de verwachtingen richting de toekomst zijn. Hierbij zoomen we in op verschillende facetten die met elkaar in balans moeten zijn. De perceptie en beleving op zaken als:

  • Organisatie context
  • F&C operatie
  • F&C optimalisatie en innovatie
  • Strategische en tactische rol F&C
  • IT & Digitalisering – focus, rol en vaardigheden
  • F&C instrumentarium
  • F&C informatie expert - positie en rol
  • F&C als trusted advisor
  • Persoonlijke & team competenties en ontwikkeling
  • Rolverdeling en rolduidelijkheid

In het webinar staan we stil bij waarop je kan letten aangaande aspecten en hoe je de inzichten vertaalt in een meerjarenplan.

Voor wie:
Voor CFO’s, F&C directeuren en managers die werken aan de ontwikkeling van de F&C functie.

Door:
Mathieu Belt en Wim Verheij, beiden directeur/partner van Agium Digital. Zij hebben diverse organisaties ondersteund bij het vaststellen van hun Future & Digital Finance & Control functie.

Sprekers webinar Digitale Transformatie
Contactpersoon Hubspot toevoegen